Bộ cách ly IPAQ-L(MA)

  • Đầu vào mA: -1 to +50 mA
  • Trở kháng đầu vào: 10 Ω
  • Điều chỉnh – Zero: Bất kì giá trị nào trong phạm vi giới hạn
  • Điều chỉnh – Minimum spans: 0,4 mA
  • Đầu ra: 4-20 / 20-4 mA
  • Cách lý Galvanic: 1500 VAC, 1 min
  • Nguồn cấp: 7,5 đến 36 VDC
  • Độ chính xác: ±0,1 % of span
Danh mục: Từ khóa: