Thiết bị an toàn công tắc kéo dây I110RP

  • Loại công tắc: Công tắc kéo dây
  • Liên kết tiếp điểm thường đóng N/C: 2 / 3
  • Liên kết tiếp điểm thường mở N/O: 2 / 0 / 1
  • Vật liệu vỏ: Kim loại
  • Cấp bảo vệ: IP66 (IEC 60529)
Danh mục: