Thiết bị đo bụi ánh sáng tán xạ FWE200DH

  • Thiết bị đo bụi FWE200DH được thiết kế để đo liên tục nồng độ bụi trong khí thải ướt.
  • Đối với nồng độ bụi từ rất thấp đến trung bình
  • Lấy mẫu khí và trả về kết hợp trong một đầu dò
  • Kiểm tra ô nhiễm
  • Giám sát các cơ sở rửa khí ướt
  • Đo khí bão hòa ở hạ lưu của nhà máy khử lưu huỳnh
  • Xác định nồng độ bụi trong không khí thải ẩm ướt và trong các quy trình công nghệ
Danh mục: Từ khóa: