Thiết bị đo bụi ánh sáng tán xạ DUSTHUNTER SB50

  • DUSTHUNTER SB50 là thiết bị đo bụi ở nồng độ từ thấp đến trung bình trong các ứng dụng khó khăn, ví dụ như trong khí nóng hoặc ăn mòn
  • Đối với nồng độ bụi từ thấp đến trung bình
  • Giám sát khí thải của hệ thống sưởi
  • Giám sát nồng độ bụi ở hạ lưu các nhà máy lọc
  • Đo nồng độ bụi trong nhà máy xi măng
Danh mục: Từ khóa: