ĐẦU KẾT NỐI BAYONET NCC

  • Hệ thông kết nối Bayonet
  • Số chân 8
  • Cấp độ bảo vệ IP67
  • Đầ kết nối dây tín hiệu hàn thiếc
  • Đường kính 19.9 mm