Bộ hiển thị LCD-W11

  • Kiểu hiển thị: LCD
  • Dòng điện đầu vào: 4-20 mA
  • Phạm vi hiển thị: -1999 đến 9999
  • Chiều cao số: 17,8 mm
  • Cấp bảo vệ: IP65 / NEMA 4X
  • Độ chính xác: 0,05 % FS ±1 digit
  • Kích thước: 80 x 110 x 65 mm
Danh mục: