Cảm biến màu CS8

  • Phạm vi nhận biết: 12.5 mm/ 60 mm
  • Kích thước điểm sáng: 2 mm x 4 mm/ 13 mm x 13 mm
  • Đầu ra (kênh): 1 màu / 4 màu
  • Màu sắc có độ phân giải cao có thể được kết hợp chính xác để tăng độ tin cậy
  • Màn hình biểu đồ dạng cột cung cấp thông tin về chất lượng màu sắc và độ tin cậy phát hiện, đảm bảo giám sát quy trình đơn giản
Danh mục: Từ khóa: