Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CSM

  • Phạm vi nhận biết: 12.5 mm
  • Kích thước điểm sáng: 1.5 mm x 6.5 mm
  • Đầu ra (kênh): 1 màu / 8 màu thông qua IO-Link
  • Dung sai màu phổ rộng cho phép khả năng ứng dụng linh hoạt
  • Khả năng hiển thị và chẩn đoán thông minh, nâng cao, cũng như thay đổi định dạng nhanh chóng và dễ dàng nhờ chức năng IOLink
Danh mục: