Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

GLL170

  • Phạm vi nhận biết Max: 0 mm … 1,320 mm
  • Nguồn sáng: LED
  • Các thông số cảm biến có thể được điều chỉnh linh hoạt cho nhiều ứng dụng khác nhau (điều chỉnh chế độ dạy)
  • Thời gian đáp ứng nhanh 50 μs
  • Bộ chuyển đổi PNP/NPN (điều chỉnh chế độ dạy)
  • Màn hình hiển thị 4 chữ số (điều chỉnh chế độ dạy)
Danh mục: