Thiết bị đo bụi truyền dẫn DUSTHUNTER C200

  • DUSTHUNTER C200 là một thiết bị đo đã được phê duyệt về mặt kiểu dáng, kết hợp những ưu điểm của các nguyên tắc đo truyền qua và ánh sáng tán xạ phía trước
  • Sự kết hợp giữa đo truyền qua và ánh sáng tán xạ
  • Cho nồng độ bụi từ rất thấp đến cao
  • Cho ống khói có kích thước trung bình và lớn.
  • Giám sát phát thải tại các nhà máy điện và nhà máy đốt chất thải
  • Giám sát hệ thống lọc
  • Đo nồng độ bụi trong khí thải và ống dẫn khí thải lên và xuống của bộ lọc.