Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

S300 Standard

  • Ứng dụng: Trong nhà
  • Vùng bảo vệ: 2 m / 3 m
  • Vùng cảnh báo: 8 m
  • Góc quét: 270°
  • Số trường hợp giám sát: 1
  • Đầu ra dữ liệu đo được thông qua RS-422