Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

S3000 Standard

  • Ứng dụng: Trong nhà
  • Vùng bảo vệ: 4 m / 5.5 m / 7 m
  • Vùng cảnh bảo: 49 m
  • Góc quét: 190°
  • Số fields: 4
  • Số trường hợp giám sát: 1
  • Giao diện (EFI) cho giao tiếp Sick đáng tin cậy
  • Tích hợp giám sát thiết bị ngoài (EDM)