Cảm biến lưới quang MLG-2

  • Tách tia: 2.5 mm … 50 mm
  • Phạm vi hoạt động: 5 m/ 8.5 m/ 2 m/ 1.5 m/ 3.75 m/ 6.3 m
  • Chiều cao phát hiện: 140 mm … 3,140 mm
  • Độ chính xác đo chiều cao để phát hiện những vật thể rất nhỏ một cách đáng tin cậy
  • Chức năng trong suốt để phát hiện và đo lường các đối tượng trong suốt một cách đáng tin cậy
  • Phần mềm cấu hình SOPA ET giúp cấu hình thiết bị một cách nhanh chóng
  • Bảo trì đơn giản mà không cần nhân viên chuyên môn nhờ chức năng tạo bản sao của IO Link