Cảm biến lưới quang MLG-2 WebChecker

  • Phạm vi hoạt động 2.5 m
  • Độ phân giải: 0.1 mm
  • Độ chính xác cao nhất để đo chiều rộng Web
  • Phát hiện vị trí cạnh cho mạng lưới từ 145mm đến 3.150mm với độ chính xác đo ± 0.3 mm
  • MLG-2 WebChecker đo 5 mạng lưới cùng một lúc, do đó giảm số lượng cảm biến trong ứng dụng
  • Truyền thông Ethernet để truyền dữ liệu nhanh chóng, đáng tin cậy làm tăng tính khả dụng của hệ thống