Công tắc hành trình i10P

  • Loại công tắc: Công tắc vị trí an toàn
  • Liên kết tiếp điểm thường đóng N/C: 2
  • Liên kết tiếp điểm thường mở N/O: 1
  • Vật liệu vỏ: Nhựa
  • Cấp bảo vệ: IP66 (IEC 60529)
  • Nguyên lý chuyển mạch: Chuyển mạch khi gặp các va chạm
  • Tốc độ tiếp cận: 0.1 m/phút … 15 m/phút
  • Type: Type 1 (EN ISO 14119)