Cảm biến áp suất PHT

  • Loại thiết bị: Điều khiển áp suất
  • Màn hình 2 màu (xanh, đỏ) hiển thị rõ ràng trạng thái tín hiệu của đầu ra (trong hoặc ngoài phạm vi mục tiêu)
  • Phạm vi đo:

Đồng hồ áp suất: 0 bar … 0.25 bar up to 0 bar … 25 bar

Áp suất tuyệt đối: 0 bar … 0,25 bar up to 0 bar … 16 bar

Áp suất hỗ hợp: –1 bar … 0 bar up to –1 bar … +15 bar

  • Độ chính xác: ≤ ± 0.25 % / ≤ ± 0.5 %
  • Tín hiệu đầu ra: Analog
Danh mục: Từ khóa: