Cảm biến áp suất PBT

  • Loại thiết bị: Điều khiển áp suất
  • Dải đo

Đồng hồ áp suất: 0 bar … 0.05 bar up to bar … 1000 bar

Áp suất tuyệt đối: 0 bar … 0.1 bar up to 0 bar … 25 bar

Áp suất hỗn hợp: –1 bar … 0 bar up to –1 bar … +24 bar

  • Độ chính xác: ≤ ± 1 % of the span/ ≤ ± 0.5 % of the span/ ≤ ± 0.25 % of the span/ ≤ ± 0.6 % of the span
  • Tín hiệu đầu ra: Analog 4 mA … 20 mA, 0 V … 5 V hoặc 0 V … 10 V
Danh mục: Từ khóa: