Cảm biến lưu lượng

Cảm biến lưu lượng FTMg

  • Nguyên lý đo: Calorimetric (flow, temperature), piezoresistive (pressure)
  • Ứng dụng: Khí nén (Chất lượng khí ISO 8573-1:2010 [3:4:4]), helium, argon, nitrogen, carbon dioxide
  • Tín hiệu đầu ra: 1 đầu ra analog 4 mA ... 20 mA + 1 đầu ra digital/analog (PNP, NPN, push-pull, 4 mA ... 20 mA / switchable) + 1 digital output (PNP, NPN, push-pull, switchable), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 baud)
  • Ethernet: TCP/IP, OPC UA, MQTT, integrated web server
  • Ống đo chiều rộng danh nghĩa: DN 15/ DN 20/ DN 25