Dự án
Dự án sửa chữa và nâng cấp hệ thống cân ô tô 120 tấn – Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Tam Điệp

Ngày 7/9/2011 phòng kỹ thuật dự án công ty AUMI đã thực hiện và hoàn thiện việc sửa chữa và  nâng cấp cân ô tô của cầu cân số 2 nhà máy Xi Măng Tam Điệp. Nội dung thực hiện nâng cấp bao gồm các công đoạn:
- Sửa chữa , gia cố bàn cân khắc phục tình trạng sai lệch bàn cân
- Thay thế hệ thống loadcell tương tự bằng loadcell số
- Nâng tải trọng bàn cân từ 80 tấn lên 120 tấn
Việc gia cố kết cấu cơ khí bàn cân giúp khắc phục hoàn toàn tình trạng sai lệch về độ chính xác của bàn cân cũng như đảm bảo việc nâng tải trọng mới. Hệ thống cân với các loadcell số đảm bảo chính xác, giúp giảm thiểu sai số mỗi  lần cân. Tải trọng được nâng lên 120 tấn đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện tại của việc chở hàng trọng tải lớn của Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh thi công dự án:

Đi dây cân ô tô

Bàn cân chìm 1 khối

Lắp đặt và đi dây loadcell

Gia cố kết cấu cơ khí bàn cân

Kiểm định cân