Sản phẩm
Can Nhiệt Vỏ Gốm Loại TKS15

Nhiệt độ đo max: 1600ºC

Đường kính Ø: 15mm

Loại sensor : K,S,N

Chiều dài :500, 710, 1000, 1400, 2000 mm

Kiểu kết nối: Insert

Connection Head: Type A IB 53

Electrical connection : 2 Wire