Sản phẩm
Can Nhiệt Vỏ Gốm Loại TKS24

Nhiệt độ đo max: 1700 0C

Đường kính Ø: 24mm

Loại sensor : Kiểu S, B

Chiều dài :500, 710, 1000, 1400, 2000 mm

Kiểu kết nối: Cắm trơn

Connection Head: Type A IB 53

Electrical connection : 2 Wire

 

Tags: cong ty tu dong hoa,SICK Viet Nam,sick vietnam official representative,công ty tự động hóa,tự động,automation company, SICK Việt Nam,công ty thiết bị công nghiệp,sicksensor sick viet nam,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,công ty thiết bị công nghiệp,tu dong hoa,sick automation,tudonghoa,dien tu dong cong nghiep,tudong,cac cong ty tu dong hoa, SICK Việt Nam,cong ty dien cong nghiep,cong ty thiet bi dien,automation,công ty thiết bị điện,industrial equipment,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,thiet bi tu dong,tự động hóa,cong ty thiet bi cong nghiep, SICK Việt Nam,sick sensor,thiet bi dien tu dong hoa,thiết bị điện công nghiệp,tu dong,các công ty tự động hóa,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,điện tự động công nghiệp,thiet bi dien cong nghiep,thiết bị điện tự động hóa,cong tu dong,sensor sick,tu dong hoa,thiết bị tự động,công ty điện công nghiệp,cong ty thiet bi cong nghiep,aumi,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi