Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây IPAQ-Lplus

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: RTD; Thermocouple; Universal
 • Đầu vào: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
 • Đầu ra: 4-20 mA
 • Cách lý: Có
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 3-, 4-dây
 • Độ chính xác: 0.05% của dải

Bộ chuyển đổi tín hiệu 2 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 3 dây APAQ-3HPT

 • Loại: Gá Head
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000
 • Đầu ra: 0-10 V
 • Cách ly: Không
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối đầu vào: 3-dây
 • Nguồn cấp: 15 đến 30 VDC

Bộ chuyển đổi tín hiệu 3 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 3 dây APAQ-3LPT

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000
 • Đầu ra: 0-10 V
 • Cách ly: Không
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối đầu vào: 3-dây
 • Nguồn cấp: 15 đến 30 VDC
 • Độ chính xác: 0.15% của dải

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 dây

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4 dây IPAQ-4L

 • Loại: Gá Rail
 • Đầu vào: RTD; Thermocouple; Universal
 • Đầu vào RTD: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10
 • Đầu vào Thermocouple: Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U
 • Đầu ra: 4-20 mA; 0-10 V
 • Cách ly: Có
 • Kênh đo: 1 kênh
 • Kết nối cảm biến: 3-, 4-dây
 • Độ chính xác: 0.1% của dải