VAN ĐIỆN TỪ ASCO ™ SERIES 377

  • Kích hoạt van: Đòn bẩy
  • Vật liệu: Thau
  • Môi chất hoạt động: Dầu nhiên liệu
  • ASCO Series 377 là một dòng van đốt có độ tin cậy cao cho phương tiện dầu nhiên liệu.
  • Xếp hạng an toàn UL / FM / CSA