VAN ĐIỆN TỪ HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG ASCO ™ SERIES 240

  • Kích hoạt van: Solenoid; Solenoid – Hành động trực tiếp
  • Vật liệu cơ thể: Đồng Thau
  • Môi trường tiếp xúc: Nước nóng; Hơi nước
  • ASCO Series 240 là một dòng van điều khiển thường đóng 2 chiều được thiết kế để xử lý các thách thức của chất lỏng nhiệt độ cao như hơi nước và nước nóng.