Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CIJ 9040

  • Đầu in mono hoặc bi-jet
  • Đầu G (độ phân giải in: 7 dpi)
  • Đầu M (độ phân giải pring: 115 dpi)
  • Lên đến 8 dòng văn bản
  • Tốc độ in: lên đến 5,5 m/s
  • Kích thước phông chữ từ 5 đến 24 chấm
  • Chiều cao ký tự: từ 11,2 đến 18,2 mm
  • Mã vạch một và hai chiều (Datamatrix, mã vạch, mã 39, xen kẽ 2/5, Datamatrix và mã QR)
  • Nhiều lựa chọn ký tự (tiếng Latinh, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, chữ Kirin, tiếng Do Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, v.v.)
Mã: CIJ 9040 Danh mục: