Encoder tuyệt đối AFS/AFM60 SSI

  • Encoder: Multiturn / Singleturn
  • Loại trục: Trục dương, mặt bích Servo/ Trục dương, Mặt bích phẳng/ Trục âm/ Trục xuyên suốt/ Kích thước lỗ
  • Khả năng lập trình cho Encoder dẫn đến giảm dung lượng lưu trữ, tính khả dụng của máy cao và dễ dàng lắp đặt
  • Encoder có độ phân giải cao tuyệt đối lên tới 30 bit (AFM60) hoặc 18 bit (AFS60)
  • Giao tiếp SSI, SSI + incremental hoặc SSI + sin/cos
  • Nhiệt độ hoạt động: –40 °C … +100 °C (phụ thuộc vào từng loại)