Thiết bị đọc mã code dạng cầm tay IDM14x

  • Cấu trúc mã có thể đọc được: Code 1D, Stacked
  • Độ phân giải: ≥ 0.076 mm
  • Khoảnh cách đọc: 20 mm … 850 mm
  • Tốc độ quét lên tới 500 lần quét/ giây
  • Chịu được 24 lần rời từ độ cao 1,8m
  • Cấp bảo vệ IP 41