Sản phẩm
Thiết bị đo mức điều khiển màng MBA-M175

   

     

 

 

Thiết bị Đo mức MBA-M175 được sử dụng để đo mức cho những vật liệu có khối lượng nặng.

chúng được dùng tại những băng tải những cái ống giọt, những gầu nâng và những thiét bị này

hoạt động thuần tuý cơ khí và không yêu cầu phụ trợ điện

 

Tags: tự động,công ty thiết bị điện,các công ty tự động hóa, SICK Việt Nam,công ty điện công nghiệp,cong ty tnhh thiet bi cong nghiep va tu dong hoa aumi,SICK Viet Nam,sicksensor sick viet nam,cac cong ty tu dong hoa,cong ty dien cong nghiep,cong ty thiet bi cong nghiep,thiet bi dien cong nghiep,tudong,automation,tự động hóa,tu dong,công ty tự động hóa,thiết bị điện công nghiệp, SICK Việt Nam,thiết bị điện tự động hóa,sick vietnam official representative,tu dong hoa,industrial equipment,automation company,tu dong hoa,aumi,cong ty thiet bi dien,sick sensor,dien tu dong cong nghiep,cong tu dong,sensor sick,điện tự động công nghiệp, SICK Việt Nam,công ty thiết bị công nghiệp,tudonghoa,cong ty tu dong hoa,công ty tnhh thiết bị công nghiệp và tự động hóa aumi,cong ty thiet bi cong nghiep,Đại diện chính thức SICK Việt Nam,Dai dien chinh thuc SICK Viet Nam,sick automation,thiết bị tự động,thiet bi dien tu dong hoa,công ty thiết bị công nghiệp,thiet bi tu dong