VAN CÁCH LY ASCO ™ SERIES 385 ROCKER

  • Kích hoạt van: Solenoid
  • Vật liệu cơ thể: Nhựa kỹ thuật
  • Môi chất hoạt động: Chất lỏng / Khí
  • Các van cô lập ASCO Series 385 được thiết kế để sử dụng với các chất lỏng trung tính hoặc có tính xâm thực cao được sử dụng trong thiết bị phân tích.