DC-UPS với Pin | DIMENSION

  • Để lắp đặt một hệ thống DC-UPS cần 3 yếu tố quan trọng là bộ nguồn, DC-UPS và pin.
  • DC-UPS có nhiệm vụ giám sát và sạc pin cũng như kiểm soát quá trình chuyển đổi liền mạch giữa chế độ thường và chế độ đệm.
  • 1-Battery-Concept: mỗi pin được sạc và theo dõi riêng lẻ, điều này giúp tránh nhu cầu sử dụng pin phù hợp
  • Nguồn đầu vào: DC 24V
  • Công suất: 600W/ 960W (phụ thuộc mã order)
  • Nguồn đầu ra: DC 24V
Danh mục: