Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

DIMENSION | DC-UPS với Pin

  • Để lắp đặt một hệ thống DC-UPS cần 3 yếu tố quan trọng là bộ nguồn, DC-UPS và pin.
  • DC-UPS có nhiệm vụ giám sát và sạc pin cũng như kiểm soát quá trình chuyển đổi liền mạch giữa chế độ thường và chế độ đệm.
  • Tính khả dụng của hệ thống cao nhất ngay cả trong trường hợp mất nguồn điện
  • 1-Battery-Concept: mỗi pin được sạc và theo dõi riêng lẻ, điều này giúp tránh nhu cầu sử dụng pin phù hợp
Danh mục: