Đồ gá đỡ BEF-GH-DME

  • Nhóm phụ kiện: Gá đỡ
  • Vật liệu: Thép phủ kẽm
  • Mô tả: Gá đỡ dùng để căn chỉnh cho DMT/DML.