Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

G2F

  • Phạm vi cảm biến tối đa: 0 mm – 1000 mm.
  • Vật thể nhỏ nhất có thể phát hiện được: 0,1 mm.
  • Cảm biến siêu mỏng G2 có thể tích hợp vào các thiết bị thu nhỏ và lắp đặt vào các không gian chật hẹp.
  • BGS (Khả năng triệt tiêu nền): cho phép phát hiện được vật thể ở khoảng cách chỉ từ 8mm.