Cảm biến mức UP56 PURE

  • Nguyên lý đo: Cảm biến siêu âm
  • Ứng dụng: Chất lỏng
  • Đo lường: Công tắc, liên tục
  • Dải nhiệt độ hoạt động: –25 °C … +85 °C
  • Tín hiệu đầu ra: 1 x PNP + 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V/ 4 mA … 20 mA/ 4 mA … 20 mA, 2-dây
  • Màng phủ PTFE và kết nối GF D40 bằng PTFE
  • Các phép đo có độc chính xác cao, ngay cả chất lỏng dao động mạnh
Danh mục: Từ khóa: