Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IsoPAQ-661

 • Bộ khuếch đại cách ly Bipolar IisPAQ-661 được sử dụng để cách ly và chuyển đổi tín hiệu tiêu chuẩn công nghiệp lưỡng cực và đơn cực.
 • Dòng điện đầu vào (calibrated switchable): ±20 mA, 0… 20 mA, 4… 20 mA/ ±10 mA, 0… 10 mA, 2… 10 mA
 • Điện áp đầu vào (calibrated switchable): ±10 V, 0… 10 V, 2 … 10 V/ ±5 V, 0… 5 V, 1 … 5 V
 • Dòng điện đầu ra (calibrated switchable): ±20 mA, 0… 20 mA, 4… 20 mA/ ±10 mA, 0… 10 mA, 2… 10 mA
 • Điện áp đầu ra (calibrated switchable): ±10 V, 0… 10 V, 2 … 10 V/ ±5 V, 0… 5 V, 1 … 5 V

Bộ cách ly tín hiệu

Bộ cách ly IPAQ-L(MA)

 • Đầu vào mA: -1 to +50 mA
 • Trở kháng đầu vào: 10 Ω
 • Điều chỉnh – Zero: Bất kì giá trị nào trong phạm vi giới hạn
 • Điều chỉnh – Minimum spans: 0,4 mA
 • Đầu ra: 4-20 / 20-4 mA
 • Cách lý Galvanic: 1500 VAC, 1 min
 • Nguồn cấp: 7,5 đến 36 VDC
 • Độ chính xác: ±0,1 % of span