CẢM BIẾN DẪN HƯỚNG BẰNG LINE TỪ MLS

  • Ứng dụng phát hiện các đường line từ để dẫn hướng
  • Cảm biến nhận biết đáng tin cậy lên tới 3 làn đường
  • Độ phân giải 1 mm, độ lặp lại 1 mm
  • Truyền thông: CANopen, Modbus RTU RS-485
  • Vỏ cảm biến bằng nhôm
  • Dễ dàng lắp đặt: Thiết kế vỏ mỏng