Cảm biến quang Reflex Array

  • Phạm vi nhận biết Max: 0 m … 4.5 m
  • Nguồn sáng: PinPoint LED
  • Cảm biến quang điện với mảng ánh sáng 2D: Toàn diện và tiết kiệm
  • Phát hiện các vật thể có kích thước ≥ 1 mm trong mảng sáng cao 20mm hoặc ≥ 3mm, ≥ 5 mm hoặc ≥ 10 mm trong mảng sáng cao 55 mm hoặc ≥ 5 mm trong mảng sáng cao 25 mm
  • Triệt tiêu băng tải: Thủ công hoặc thông qua IO-Link