Cảm biến lưới quang VLC100

  • Phạm vi hoạt động: 2m x 2m
  • Phạm vi Min: ≥ 0.4 m
  • Nhận biết vật Min (MDO): 6 mm … 18 mm
  • Thiết kế linh hoạt và riêng biệt trong khu vực bảo vệ
  • Vận hành nhanh chóng và dễ dàng không cần hỗ trợ của phần mềm