Cảm biến Fork UF

  • Nguyên lý cảm biến: Nguyên lý phát hiện sóng siêu âm
  • Chiều rộng kìm: 3 mm
  • Chiều sâu kìm: 69 mm
  • Vật nhỏ nhất phát hiện được: Khoảng cách giữa các nhãn/Kích thước nhãn: 2 mm
  • Tính linh hoạt cao: UF xác định nhãn một cách đáng tin cậy – bất kể chúng trong suốt, mờ đục hay được in
  • Độ tin cậy của quá trình cao: Công nghệ siêu âm ngăn chặn phát hiện sai, có thể do ánh sáng xung quanh hay bề mặt sáng bóng