Thiết bị đọc mã code 1D CLV50x

  • Đọc code: 1D
  • Độ phân giải code: 0.15 mm … 1 mm
  • Khoảng cách đọc: 50 mm … 630 mm
  • CLV503 lý tưởng cho các ứng dụng chuyển động chậm với tần số quét 100 Hz.
  • CLV505 cung cấp tần số quét cao 1,000 Hz và phù hợp với tốc độ băng tải lên tới 5 m/s , tùy thuộc vào ứng dụng.
  • Có sẵn cáp kết nối RS-232, dây dẫn hay cáp USB