Cảm biến khoảng cách Dx50

  • Phạm vi đo: 200 mm … 50,000 mm, 90 % remission, 18 % remission, 6 % remission, trên dải phản quang “Diamond Grade”
  • Độ lặp lại: ≥ 2.5 mm/ ≥ 1 mm/ ≥ 2 mm/ ≥ 0.25 mm
  • Sai số: ± 10 mm/ ± 7 mm/ ± 3 mm
  • Phạm vi nhiệt độ –30 °C đến +65 °C cho phép sử dụng ngoài trời mà không cần làm mát hoặc sưởi ấm bổ sung.
  • Khả năng miễn nhiễm ánh sáng xung quanh lên tới 40 klx- cho phép sử dụng trong các môi trường khó khăn về mặt quang học.
  • Độ tin cậy cao nhất, khả năng miễn nhiễm ánh sáng xung quanh và tỷ lệ/ hiệu suất nhờ công nghệ HDDM.
Danh mục: Từ khóa: