Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CLV63x

  • Đọc code: 1D
  • Độ phân giải code: 0.2 mm … 1 mm
  • Khoảng cách đặt: 44 mm … 735 mm
  • Công nghệ SMART nâng cao đọc các mã bị hỏng và bị che khuất một phần, tăng tỷ lệ đọc
  • Cảm biến có nhiều khoảng cách đọc, tầm dài, tầm trung, tầm ngắn. Tất cả các model như cảm biến quét đường, lưới,phát xạ ánh sáng bên và gương dao động cũng như các model Ethernet đều có sẵn
  • Phần mềm cấu hình SOPAS tiên tiến, dễ sử dụng