Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

CLV60x

  • Đọc code: 1D
  • Cảm biến: Cảm biến dòng CMOS
  • Độ phân giải: 2,048 px
  • Tần số quét: 750 Hz
  • Độ phân giải code: 0.125 mm … 0.5 mm
  • Khoảng cách đọc: 15 mm … 105 mm
  • Giao tiếp RS-232 hoặc USB để kết nối với điều khiển hoặc máy tính công nghiệp