Băng tải cao su ARABELT® SIG

  • ARABELT® là băng tải cao su có đặc điểm chỉ là một lớp với cấu tạo đặc biệt có tên là “sợi dọc thẳng”
  • Hai đặc tính khác làm cho aramid tương tự như thép: chịu nhiệt cao và chống cháy.
  • Đảm bảo độ bền kéo cao và khả năng chống cắt, xé và va đập vượt trội
  • Kiểu dệt đặc biệt mà các sợi dọc (sợi dọc) không được bện với các sợi ngang (sợi ngang)
  • Nhiệt độ làm việc cao
  • Mật độ tương tự như sợi dệt

 

Danh mục: