Băng tải cao su TEXBIND® SIG

  • Khả năng chống va đập, xé và cắt cao nhờ sợi ngang gia cố kép đặc biệt của nó
  • Tính linh hoạt theo chiều dọc vượt trội cho phép các ròng rọc nhỏ hơn
  • Độ giãn dài vĩnh viễn rất thấp được đảm bảo bằng cấu trúc dọc thẳng
  • Hiệu quả cao với mối nối cơ học
Danh mục: