IQ40-20NPP-KK1

21 - Tháng Sáu

Ứng dụng: Phát hiện mọi vật ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu ngoài, cảnh báo mức nguyên liệu, phát hiện chất lỏng trong ống,

Thông số kĩ thuật:

Phạm vi: 0-20mm

Nguồn cấp: 24VDC

ABOUT AUTHOR