Cảm biến quang V18 Laser

  • Phạm vi nhận biết max: 0 m … 60 m
  • Nguồn sáng: Laser
  • Loại Laser cấp 1 không cần bất kỳ biện pháp àn toàn nâng cao và nhãn mác cảnh bảo, giúp giảm chi phí lắp đặt
  • Thời gian phản hồi tín hiệu nhanh đảm bảo phát hiện đối tượng đáng tin cậy ở tốc độ cao, giúp tăng năng suất của máy
  • Điểm sáng nhỏ có thể nhìn thấy để phát hiện các vật nhỏ khi căn chỉnh
Danh mục: Từ khóa: