Cảm biến quang G2S

  • Phạm vi nhận biết max: 0.02 m … 3 m
  • Nguồn sáng: PinPoint LED
  • Cảm biến tiệm cận quang điện BGS (background suppression) có thể điều chỉnh phạm vi phát hiện vật thể lên đến 120 mm
  • Phát hiện được các vật thể có màu đen tuyền với độ phản xạ cao hoặc thấp
  • PinPoint LED đảm bảo phạm vi phát hiện vật thể cao và khả năng phát hiện vật thể đáng tin cậy
Danh mục: Từ khóa: