Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

G2S

  • Phạm vi cảm biến tối đa: 0.02 m … 3 m
  • Nguồn sáng: PinPoint LED
  • Cảm biến tiệm cận quang điện triệt tiêu nền (BGS) có thể điều chỉnh phạm vi phát hiện vật thể lên đến 120 mm.
  • Phát hiện được các vật thể có màu đen tuyển với độ phản xạ cao hoặc thấp.
  • PinPoint LED đảm bảo phạm vi phát hiện vật thể cao và khả năng phát hiện vật thể đáng tin cậy
Danh mục: