Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

W2 Flat

  • Phạm vi cảm biến tối đa: 0 m … 0.5 m.
  • Nguồn sáng: LED
  • Một trong những loại cảm biến quang nhỏ nhất thế giới.
  • Không cần bộ khuyếch đại bên ngoài.
  • Được thiết kế và điều chỉnh để có thể phát hiện được những vật thể bóng và trong suốt.
Danh mục: