Notice: Undefined variable: shop_page_id in /app/public/wp-content/themes/flatsome/woocommerce/global/breadcrumb.php on line 56

WL100 Laser

  • Phạm vi cảm biến: 0 m … 35 m
  • Nguồn sáng: Laser.
  • Phạm vi cảm biến xa.
  • Phát hiện vật thể rất nhỏ.
  • Phát hiện được vật thể di chuyển với tốc độ cao.
  • Có nhiều phiên bản khác nhau bao gồm thu phát riêng, dùng gương phản xạ và công suất lớn
Danh mục: