Cảm biến quang WL100 Laser

  • Phạm vi cảm biến: 0 m … 35 m
  • Nguồn sáng: Laser
  • Phạm vi nhận biết xa
  • Phát hiện vật thể rất nhỏ
  • Phát hiện được vật thể di chuyển với tốc độ cao
  • Có nhiều phiên bản khác nhau bao gồm thu phát riêng, dùng gương phản xạ và công suất lớn
Danh mục: Từ khóa: