Cảm biến nhiệt độ TBS

  • Dải đo hoạt động –20 °C … +120 °C
  • Pt1000 element, độ chính xác class A theo (IEC 60751)
  • Độ chính xác của phần tử cảm biến: ≤ ± (0.15 °C + 0.002 |t|)
  • Rất đáng tin cậy: Vỏ chống tia nước, vật liệu cao cấp, thiết kế chắc chắn và công nghệ đã được kiểm chứng thực tế
  • Tín hiệu đầu ra có thể lựa chọn PNP hoặc NPN, đầu ra analog 4 mA … 20 mA hoặc 0 V … 10 V